طالع بینی سال ۲۰۲۱ - مرداد ماه

Monday، ۸ Dey ۱۳۹۹

اگه دنبال کتابهای جذاب برای هدیه هستین ، اینجا رو ببینید

طالع بینی متولدین مرداد ماه در سال ۲۰۲۱

سال ۲۰۲۱ سال انجامش بده یا ولش کن برای شما خواهد بود. برای متولدین برج اسد سال ۲۰۲۱ شغل و شراکت از بیشترین اهمیت برخوردار است. شاید بهتر باشد در سال جاری اگر شغلتان را دوست ندارید آن را رها کنید. همچنین فرصت های زیادی برای دیدار و آشنایی با افراد جدید خواهید داشت که بسیار به شما کمک کرده و حامی شما در کارهای بزرگ خواهند بود. بهتر است در سال آینده دنبال افرادی باشید که بخواهند در درازمدت همراه شما باشند، چه در زمینه شغلی و چه روابط شخصی و عاشقانه. سال ۲۰۲۱ بسیار در مورد آینده خود و چیزی که از زندگی می خواهید فکر خواهید کرد. اگر چه انسان بسیار قوی هستید اما گاهی اوقات ممکن است به تایید دیگران نیاز داشته باشید.

در مورد رابطه با جنس مخالف بسیار جدی تر عمل کنید و کارهای تیمی را فراموش نکنید. از روابط کوتاه مدت و ناسالم خودداری کرده و بدانید که گزینه های مناسبی پیدا خواهید کرد. سال ۲۰۲۱ بیشتر متکی به خود خواهید بود و با درس های بزرگی که یاد خواهید گرفت بر ترس ها و احساس عدم اطمینان غلبه خواهید کرد. در سال جدید از لحاظ کاری و اعتبار شخصی با تغییرات مثبت زیادی روبرو می شوید و به طور کلی موفقیت کاری در طالع شما دیده می شود. اگر از جایی که هستید راضی نیستید بهتر است به سراغ کسب و کار خودتان بروید.