مجموعه اتومبیل

مجموعه اتومبیل

ضد آب ( لمینیت شده )

سایز ۱۰/۵ در ۱۴/۸ سانتی متر (A6)

برش خورده