کلیه سفارشات زیور آلات در صورت عدم موجودی در انبار طی ۷ تا ۱۰ روز کاری ارسال خواهند شد .